ประวัติพระครูปลัดอุเทน สิริสาโร

ชือเดิม นาย อุเทน นโรตมางกูล
เกิด วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ (ปีเถาะ) ณ บ้านห้วยกรด ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บิดาชื่อ นายพิทักษ์ นโรตมางกูร (เปลี่ยนนามสกุลจากเดิม แซ่ล้อ)
มารดาชื่อ นางประหล่ำ นโรตมางกูร (นามสกุลก่อนสมรส ศรีเฟือง)
(มีพี่ชาย ๑ คน และน้องสาว ๑ คน พระครูปลัดอุเทนฯ เป็นบุตรคนกลาง)
บรรพชา เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๔๗ ณ อุโบสถวัด ท่ากระบือ (พรรษา ๑ )
อุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๔๗ ณ อุโบสถวัด ท่ากระบือ…. (พรรษา ๑ )
สังกัด วัดท่ากระบือ นิกาย มหานิกาย
วุฒิการศึกษา
– พ.ศ. ๒๕๓๑ ประถมศึกษาปีที่ ๖
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
– พ.ศ. ๒๕๔๙ เจ้าอาวาสวัดท่าไม้
ลำดับสมณศักดิ์
– พ.ศ. ๒๕๔๗ พระครูสมุห์อุเทน สิริสาโร
– พ.ศ. ๒๕๔๙ พระครูปลัดอุเทน สิริสาโร