พิธีครบรอบวันจากไป ๕๙ ปี หลวงปู่รุ่ง

ขอเชิญศิษยานุศิษย์หลวงปู่รุ่ง
ร่วมพิธีครบรอบวันจากไป ๕๙ ปี คล้ายวันละสังขาร ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ร่วมถวายภัตตาหาร สังฆทาน ณ ศาลาพุทธหิรัญราช (ศาลาใหญ่)
***มาร่วมเปิดโรงทานอาหารหรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน
ติดต่อสอบถาม 02-1023054 , 034-866824 ,085-4194699, 093-1465915