เตรียมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2564

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด หรือบัตรคนจน เป็นบัตรที่รัฐบาลออกมาเพื่อจะช่วยคนที่มีรายได้น้อย เพื่อให้ได้มีเงินไว้ใช้จ่ายของใช้ที่จำเป็นต่อครัวเรือน ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยจะต้องมีการลงทะเบียน และจะต้องเข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดด้วย จึงจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจน 

เงื่อนไขของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด   

 • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีสถานะว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อไป หรือหากเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็สามารถจะลงทะเบียนได้
 • จะต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงินใดๆ เช่น เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส.หรือมีได้แต่จะต้องรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ถ้าหากมีรถยนต์ 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 3,000 บาท คืออะไร

เป็นโครงการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยจะให้สิทธิ์ของประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ซึ่งจะทำการจ่ายเงินเยียวยาให้เดือนละ 1,000 บาทหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยยกเว้นกลุ่มประชาชนดังนี้

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สำนักประกันสังคม
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
 • กลุ่มบุคคลที่เคยได้รับการช่วยเหลือ หรือเยียวยาแล้วจากโครงการต่างๆของรัฐบาลที่จัดขึ้น

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2564   

จากมติการประชุมคณะรัฐมนตรี มีความเห็นชอบตรงกันว่า จะมีโครงการช่วยเหลือให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2564 จากเดิมที่เคยมีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น สำหรับในโครงการใหม่ จะเพิ่มเงินเยียวยาให้เป็นเดือนละ 500 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือนเช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม 2564 โดยสวัสดิการต่างๆก็ยังคงได้รับเหมือนเดิม ซึ่งจะมีเพิ่มเติมจากเดิมแต่จะต้องรอประกาศอีกที

 • จะได้รับเงินสำหรับใช้ชำระค่าสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ร้านค้าสวัสดิการ รายละ 200 บาทและ 300 บาท ต่อเดือน
 • ได้รับค่าโดยสารรถสาธารณะ รายละ 500 บาทต่อเดือน
 • ส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม โดยจะได้รับ รายละ 45 บาททุกๆ 3 เดือน
 • ได้รับเงินเป็นส่วนลดค่าน้ำประปา โดยจะมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ใช้น้ำเกินจากที่กำหนดไว้ 100 บาทโดยจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน เมื่อเช็คระบบแล้วไม่เกินตามเกณฑ์จริง จากนั้นรัฐจะโอนคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด
 • จะได้รับเงินเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าโดยจะต้องใช้ไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนด 230 บาทต่อเดือน โดยจะต้องสำรองจ่ายก่อน จากนั้นเมื่อมีการเช็คแล้วว่าใช้ไม่เกินจริง จึงจะโอนเงินให้ผ่านบัตร
ดูรายละเอียดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 3000 หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ 2564/2021