เงินเดือน: 25000 บาทขึ้นไป
อัตราต่อปี: สูงสุด MRR+9% ต่อปี

อายุผู้กู้: ไม่กำหนด

รับราชการกู้สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการง่ายกว่า

เป็นที่รู้กันดีว่าหากคุณทำงานรับราชการหรือในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจถึงแม้ว่าจะได้รับเงินเดือนน้อยกว่าการทำงานในองค์กรเอกชน แต่ต้องยอมรับว่าสวัสดิการหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ได้รับมีเยอะกว่ามาก เช่นเดียวกับเงินกู้ข้าราชการที่สามารถสมัครสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2566 นี้ที่มีเงื่อนไขพิเศษในเรื่องของเงินเดือนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ที่จะขอสินเชื่อข้าราชการกรุงไทย กำหนดไว้เพียง 13000 บาท อีกทั้งพนักงานข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานที่ไม่ได้รับบรรจุเจ้ารับราชการ แต่เป็นพนักงานที่ทำงานมาแล้ว 3 ปี มีเงินเดือน 15000 บาท ก็สามารถสมัครในโครงการดังกล่าวได้เช่นกัน ซึ่งเพียงแค่เงื่อนไขเดียวแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่ทำให้การขอสินเชื่อข้าราชการง่ายกว่าสินเชื่อในโครงการปกติสำหรับกลุ่มที่มีอาชีพดังกล่าว

สนใจสมัครสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการต้องเตรียมอะไรบ้าง ? 

หากคุณได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและสนใจที่จะสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยข้าราชการ เพื่อใช้เป็นสวัสดิการ สิ่งที่คุณต้องเตรียมเพื่อใช้ในการขอสินเชื่อมีดังนี้ 

  • เอกสารสำคัญส่วนบุคคล: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ และมีชื่อตรงกับตัวของผู้ที่จะขอสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อของผู้กู้ผู้ในทะเบียนบ้านนั้นด้วย
  • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริงที่ออกให้จากหน่วยงานข้าราชการที่คุณสังกัดอยู่
  • รายงานการเดินบัญชีย้อนหลังผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยไม่น้อยกว่า 3 เดือน และที่สำคัญหากอายุการใช้งานบัญชีของธนาคารกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน ให้ใช้รายงานการเดินบัญชีของธนาคารอื่นร่วมด้วยได้ 
  • เอกสารสำคัญสำหรับการนำหลักทรัพย์ / บุคคลค้ำประกันตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ VS สินเชื่อข้าราชการบำนาญต่างกันอย่างไร ?

ปัจจุบันนี้เงินกู้ข้าราชการนั้นมีให้เลือกมากมายหลายโครงการรวมถึงของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน แต่สำหรับสินเชื่อที่เด่น ๆ และได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้เป็นโครงการกู้กรุงไทยข้าราชการในสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการและสินเชื่อข้าราชการบำนาญ โดยสินเชื่อทั้ง 2 มีความต่างกันที่

  • ลักษณะของการกู้ที่สินเชื่อข้าราชการบำนาญของธนาคารกรุงไทยได้เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับเงินบำนาญ / เงินบำเหน็จหรือเกษียณอายุราชการแล้วสามารถกู้ได้แต่สินเชื่อข้าราชการกรุงไทยนั้นต้องยังคงทำงานอยู่ถึงกู้ได้ 
  • สินเชื่อข้าราชการกู้ได้ตามวงเงินที่กำหนดคือหากมีหรือไม่มีบุคคลค้ำประกันกู้ได้ 2,000,000 บาท และหากใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันกู้ได้ 5,000,000 บาท แต่สินเชื่อข้าราชการบำนาญกู้ได้มากสุด 2,000,000 บาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะยังสามารถกู้เพิ่มได้อีกตามเงื่อนไขพิเศษเฉพาะรายไม่ได้จำกัดวงเงิน
  • สินเชื่อข้าราชการบำนาญจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนข้าราชการบำนาญเท่านั้นถึงจะกู้ได้ แต่สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ ให้สิทธิแก่ทั้งข้าราชการและพนักงานราชการที่มีเงื่อนไขตามเกณฑ์สามารถกู้ได้ 

เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าอาชีพข้าราชการที่ใครหลาย ๆ คนต่างมองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง สุดท้ายแล้วหากจำเป็นต้องใช้เงินก้อนเพื่อสำรองไว้ใช้จ่าย การกู้เงินข้าราชการก็มีส่วนสำคัญให้เลือกใช้ได้ตามสิทธิเพราะฉะนั้นหากคุณมีเงื่อนไขตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และต้องการใช้เงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการมีให้คุณกู้ได้ตามความเหมาะสม

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

แนะนำแหล่งให้บริการเงินด่วน

เงินเดือน: ไม่กำหนดรายได้
อัตราต่อปี: อยู่ในช่วง 18-25% ต่อปี

อายุผู้กู้: ในช่วง 20-60 ปี
ยืมเงินผ่าน LINE bk รับวงเงินถึง 8 แสนบาท

เงินเดือน: 15,000 บาท
อัตราต่อปี: อยู่ใน่ช่วง 15-25% ต่อปี

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป
กู้เงินก้อนกสิกรรับวงเงินสูงถึง 1.5 ล้าบาท