เงินเดือน: 15,000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 19% ต่อปี

อายุผู้กู้: ในช่วง 20-65 ปี
กู้เงินก้อนออมสินรับวงเงินสูงถึง 1 ล้านบาท

เช็คความพร้อมก่อนคิดจะกู้เงินก้อนออมสิน  

 

ธนาคารออมสิน หรือธนาคารประชาชนที่มีโครงการสินเชื่อเพื่อประชาชนหลายโครงการตามนโยบายรัฐ ที่ให้ความช่วยเหลือทั้งบุคคลที่มีอาชีพค้าขาย มีรายได้ประจำ หรืออาชีพอิสระ โดยจะเป็นการให้เงินฉุกเฉินออมสินตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การนำไปประกอบอาชีพ การนำเงินก้อนออมสินไปใช้หนี้นอกระบบ จากเงินกู้ด่วนนอกระบบหรือการสมัครสินเชื่อเงินก้อนออมสินไว้ใช้หมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องต่างๆแต่ก่อนที่หลายๆคนจะทำเรื่องขอสินเชื่อโครงการต่างๆก็ควรจะมีการเตรียมตัวกันก่อน

หากกำลังต้องการกู้เงินก้อนออมสิน สิ่งที่ทำคือเช็คความพร้อมตัวเองก่อน 

เช่นประวัติเครดิตบูโร ซึ่งสามารถจะขอเช็คได้แล้ว หรือหากต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน จะหาคนค้ำได้ไหม หรือมีหลักทรัพย์อะไรบ้าง และสามารถจะตรวจสอบเครดิตบูโรได้ตามนี้

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) 
 • ซิตี้แบงก์ สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ
 • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม
 • เครดิตบูโรคาเฟ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 
 • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี
 • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ภายในสถานี)
 • UOB ห้างเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่
 • เช็คภาระหนี้ตนเองก่อนจะขอกู้เงินก้อนออมสินที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน

หากมีภาระหนี้ที่จะต้องจ่ายต่อเดือน ไม่ควรจะ 40% ของรายได้ต่อเดือน ซึ่งถ้าหากมีภาระหนี้เยอะเกินไปก็จะมีผลต่อการขอกู้เงินก้อนออมสินได้

 • จะกู้เงินก้อนออมสินควรจะมีบัญชีเงินฝาก

การมีบัญชีเงินฝากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นใหกับธนาคารเวลาที่จะขอสินเชื่อเงินก้อนออมสิน ซึ่งควรจะเริ่มฝากในจำนวนที่เท่ากันทุกเดือน หรือฝากแบบประจำไว้เลย 

 1. มีเอกสารสำคัญที่ใช้ขอกู้เงินก้อนออมสิน  

พร้อมครบถ้วนที่จะยื่นได้ไหมขอสินเชื่อเงินก้อนออมสินไหม โดยจะต้องมีข้อมูลว่าในแต่ละสินเชื่อของธนาคารออมสิน จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน,  บัตรข้าราชการ,  บัตรรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารทางการเงิน
 • พนักงานประจำ 
 • ใบรับรองเงินเดือนฉบับจริง, หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือนหรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นๆที่มี 
 • สำเนาทะเบียนการค้า, ทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารหลักประกัน หากต้องการกู้เงินก้อนออมสินใช้หลักประกัน
 • สำเนาจะซื้อจะขาย,  สัญญาวางมัดจำ, สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ 
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ หรือหลักประกัน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน,  นส.3ก,  หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด, อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างหรือต่อเติม และแบบแปลนเพื่อประเมินวงเงิน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง,  สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

นี่ก็เป็นการเตรียมตัวก่อนเบื้องต้นที่จะทำการสมัครเงินออมสิน ในแต่ละสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วน สินเชื่อเพื่อการปลดหนี้นอกระบบ หรือสินเชื่อเพื่อจะนำเงินก้อนออมสินไปเป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจโดยเอกสารต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นล้วนสามารถจะใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือตามเงื่อนไขของสินเชื่อนั้นๆ เพียงเท่านี้ก็พร้อมรับเงินยืมฉุกเฉินได้ง่ายๆ 

กู้เงินก้อนออมสิน

แนะนำแหล่งให้บริการเงินด่วน

เงินเดือน: 30,000 บาท
อัตราต่อปี: 1.2% ต่อปี/0.10% ต่อเดือน

อายุผู้กู้: ในช่วง 20-70 ปี
สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน 10000 บาท ดอกเบี้ยต่ำผ่อนนานถึง 24 เดือน

เงินเดือน: 13000 บาทขึ้นไป
อัตราต่อปี: สูงสุด MRR +7% ต่อปี

อายุผู้กู้: อายุ 20 ปีขึ้นไป