เงินเดือน: 12,000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 25% ต่อปี

อายุผู้กู้: ไม่กำหนดช่วงอายุ
ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส

ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส. กับสินเชื่อฉุกเฉินตามนโยบายรัฐ 2566

 

ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส. หรือเงินฉุกเฉิน ธกส.ตามโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับบุคคลและผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ การใช้หนี้ หรือเพื่อการใช้จ่ายข้างของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยในช่วงเวลาวิกฤติต่างๆ หรือแม้จะเป็นช่วงเวลาปกติ ซึ่งแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันไป สำหรับผลิตภัณฑ์ของ ธ.ก.ส. ก็เป็นเงินสดฉุกเฉินที่ให้เลือกลงทะเบียนได้ตามความจำเป็น ซึ่งในการลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส. ลูกค้าจะต้องไม่มียอดค้างชำระ หรือจะต้องรักษาประวัติของตัวเองอย่างดี  

ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส. กับสินเชื่อต่างๆ

 • ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส. กับสินเชื่อเงินด่วน A-CASH

เป็นสินเชื่อเงินสดฉุกเฉินสำหรับความจำเป็นในครอบครัว โดยจะให้วงเงินสูงถึง 50,000 บาท โดยสามารถจะเบิกถอนได้ตลอดตามวงเงินที่มีอยู่ ในส่วนของการชำระคืน ภายใน 1 ปีหลังจากที่มีการทำสัญญา ซึ่งจะต้องมีบุคคลค้ำประกัน 2 คน หรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอกู้เงินฉุกเฉิน ธกส.

 • เป็นลูกค้าเกษตรกรที่มีประวัติการชำระหนี้มาดีตลอด
 • ในวันที่ยื่นขอกูจะต้องไม่มียอดค้งชำระ
 • และจะต้องไม่อยุ่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • การลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส. กับโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

เป็นโครงการตามนโยบายรัฐที่จะช่วยประชาชนให้ได้มีสภาพคล่องทางการเงิน ได้ใช้จ่าย หรือใช้ทำมาหากินเลี้ยงชีพตัวเองได้ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงต่างๆ โดยธนาคาร ธ.ก.ส. จะให้บริการ การลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส. ได้ทั้งลูกค้าเดิมที่มีสินเชื่ออยู่กับ ธ.ก.ส. แล้ว รวมทั้งลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้มีสินเชื่อ โดยการลงทะเบียนจะให้ทำผ่านออนไลน์ ผ่านช่องทาง Line official โดยการพิมพ์ @baacfamily 

 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส.สำหรับลูกค้าเดิม
 • กรอกเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์
 • ใส่ข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดการชำระ
 • ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน
 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อนัดทำสัญญา
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส.สำหรับลูกค้าใหม่
 • กรอกเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์
 • บันทึกข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่ต้องการ
 • ระบุอาชีพปัจจุบัน
 • ใส่ข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดการชำระ
 • ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน
 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อำสัญญา
 • การลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส. สำหรับผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

เป็นโครงการสำหรับผู้ใช้มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. หรือมีสลากออมทรัพย์  ธ.ก.ส. ที่เป็นบุคคลธรรมดาและให้บริการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพียงแค่มียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทก็สามารถจะยืมเงินสดฉุกเฉินได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงินฝาก การใช้สลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน หรือจะเป็นเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์เป็นประกันจะมีการคิดคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นๆ บวกเพิ่มอีก 2% ต่อปี

ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส

แนะนำแหล่งให้บริการเงินด่วน

เงินเดือน: ไม่กำหนดรายได้
อัตราต่อปี: ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย

อายุผู้กู้: อายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
ดูวิธีกดเงินไม่ใช้บัตรกรุงไทย

เงินเดือน: 30,000 บาท
อัตราต่อปี: MRR +7% ต่อปี

อายุผู้กู้: อายุไม่เกิน 60 ปี
บริการสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ก็สมัครได้ทันที