เงินเดือน: 30,000 บาท
อัตราต่อปี: 0.10% ต่อเดือน

อายุผู้กู้: ในช่วง 20-70 ปี
สมัครเงินกู้ฉุกเฉินออมสินผ่านออนไลน์ ดอกเบี้ยถูก

เงินกู้ฉุกเฉินออมสินกับสินเชื่อตามนโยบายรัฐกู้ง่ายให้วงเงินสูง  

 

ธนาคารออมสิน ธนาคารของประชาชนที่มีโครงการสินเชื่อ หรือสินเชื่อฉุกเฉินธนาคารออมสินต่างๆ ออกมาตามนโยบายรัฐ ที่ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในระดับรากฐาน โดยในที่นี้จะมาแนะนำเงินกู้ออมสิน 10,000 บาทขึ้นไปหรือเงินกู้ฉุกเฉินออมสินอื่นๆ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถจับต้องได้ จะเป็นแบบไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือมีก็ได้ หรือจะเป็นการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อให้ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อหรือเป็นการได้รับวงเงินเพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันเราสามารถถอนเงินกู้นี้ด้วยบริการออมสินกดเงินไม่ใช้บัตรได้แล้วด้วย!

 • เงินกู้ฉุกเฉินออมสินกับสินเชื่อสวัสดิการ

เป็นการกู้ฉุกเฉินออมสินสำหรับพนักงานลูกจ้างเอกชน ที่ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน กับหลักประกันเงินกู้ โดยจะใช้บุคคลค้ำประกันหรือ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ เช่น ที่ดิน ห้องชุด หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน จะให้วงเงินกู้ฉุกเฉินออมสินไม่เกิน 30 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ จะให้วงเงินกู้เงินด่วนฉุกเฉินได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินที่เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแต่ะจะไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือ 85% สำหรับห้องชุด และ 80% สำหรับที่ดิน แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • เงินกู้ฉุกเฉินออมสินกับสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

เป็นสินเชื่ออเนกกประสงค์ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามต้องการ หรือความจำเป็นในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องพึ่งเงินกู้ด่วนนอกระบบ เช่น การจับจ่ายใช้สอยของใช้จำเป็นต่างๆ หรือจะนำไปปิดหนี้บางรายการที่มีอัตราดอกเบี้ยที่แพงกว่า หรือจะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการก็ได้ โดยจะต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท และระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี
 • กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยจะไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ไม่เกิน 85% ของราคาห้องชุดและจะไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดินเปล่า โดยระยะเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกิน 25 ปี
 • สำหรับผู้กู้จะต้องมีอาชีพที่เป็นหลักเป็นแหล่งและมีรายได้ประจำ
 • เงินกู้ฉุกเฉินออมสินกับเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เป็นสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วนเป็นเงินกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสินตามมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน แต่จะต้องใช้บรรษัทกระกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)เป็นหลักประกันเงินกู้ โดยจะให้วงเงินกู้ออมสิน 10,000 50,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนและสามารถจะผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 3 – 5 ปี

คุณสมบัติผู้ขอเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น
 • มีสัญชาติไทยและมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • จะต้องมีการประกอบอาชีพและจะต้องมีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีเบอร์ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน หรือมีเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน

แนะนำแหล่งให้บริการเงินด่วน

เงินเดือน: 15,000 บาท
อัตราต่อปี: อยู่ใน่ช่วง 15-25% ต่อปี

อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป
กู้เงินก้อนกสิกรรับวงเงินสูงถึง 1.5 ล้าบาท

เงินเดือน: ไม่กำหนดรายได้
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 24% ต่อปี

อายุผู้กู้: ในช่วง 20-60 ปี
ยืมเงินทรูวอลเลทหรือขอสินเชื่อ micro credit ออนไลน์